Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Τηλ.:2221044433,  2221044422,  2221043277

Fax:22210 43960 , email:info@kontzinos.gr
Η εταιρεία Κ&Β Κοντζίνος E.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών στην Χαλκίδα από το 1986. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας δίνουμε μεγάλη σημασία στην αποθήκευση και οργάνωση των προϊόντων μας για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στην Αρτάκη στην περιοχή Βατώντας βρίσκεται το κεντρικό κατάστημα της Εταιρίας
με τεράστια ποικιλία ανταλλακτικών.Η εταιρεία Κ&Β Κοντζίνος E.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της Eναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων λειτουργώντας ένα ειδικά αδειοδοτημένο κέντρο επεξεργασίας για απορρύπανση - ανακύκλωση
των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/ΕΚ & το ΠΔ 116/2004 και σε υλοποίηση της σύμβασης με την Ε.Δ.Ο.Ε.

Τί είναι η ανακύκλωση αυτοκινήτων;
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία όπου τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και μετατρέπονται εκ νέου σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων. Η ανακύκλωση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθησή τους στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων που δημιουργούνται μέσα από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων προϊόντων. Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό (π.χ. παλιά κουτάκια αλουμινίου και γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες) και άλλοτε τα παλιά υλικά μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.

Σημασία της ανακύκλωσης.
Τα σημαντικότερα οφέλη της ανακύκλωσης είναι:
.Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους.
.Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.
.Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).
.Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
.Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.
.Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.
.Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.
.Η εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού.

Διάθεση Υλικών από τα ανακυκλώμενα αυτοκίνητα
Η Οδηγία 53/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΠΔ116/2004 θέτουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών τα οποία προκύπτουν από τα παλαιά αυτοκίνητα. Η ΕΔΟΕ έχει την υποχρέωση να παραδίδει στο ΥΠΕΧΩΔΕ κάθε έτος τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών όσο και των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών από τα ΟΤΚΖ. Από αυτά τα υλικά κάποια παραδίδονται σε συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, (ορυκτέλαια , ελαστικά, συσσωρευτές) και κάποια σε εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων. Ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 75%, των ΟΤΚΖ αποτελείται από χρήσιμα μέταλλα τα οποία ανακυκλώνονται στις χαλυβουργίες αποτελώντας σημαντική πηγή πρώτων υλών. Τέλος κάποια εξαρτήματα πωλούνται σαν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά (επαναχρησιμοποίηση).

Σε μερικές περιπτώσεις η ανακύκλωση απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας και είναι μια ρυπογόνος διαδικασία. Ωστόσο θεωρείται ως μία πολύ σημαντική πρακτική αν την συγκρίνουμε με την ενέργεια που απαιτείται και την μόλυνση που παράγεται κατά την παραγωγή από παρθένα υλικά. Επίσης τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση υπερβαίνουν κατά πολύ από αυτά της υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης.